Váš kominár:
+421 907 778 513

Váš kominár pre mestá

Trnava, Piešťany, Hlohovec a okolie

Hľadáte certifikovaného revízneho technika komínov? Svoje služby v danom odbore poskytujem už viac než
10 rokov. Počas môjho pôsobenia som nadobudol nielen skúsenosti a prax, ale i mnoho spokojných a stálych zákazníkov. Pôsobím v mestách Trnava, Piešťany, Hlohovec a v širšom okolí.

Komín - za jeho predchodcu by sme mohli označiť takzvaný dymník, ktorého úlohou bolo odvádzanie dymu do podkrovia domov. Klasické komíny, ktoré odvádzali dym mimo samotného objektu sa začali stavať v priebehu
15. storočia. Až koncom 17. a začiatkom 18. storočia sa začali stavať murované komíny, aby sa predchádzalo požiarom.

Funkciou komínu je odvod spalín z domov, stavieb, objektov. Na komín sú napojené krby, či pece alebo kotle, ktorých spaliny majú nižšiu hustotu ako okolitý vzduch a preto stúpajú nahor komínom, pričom ich nahrádza nasávaný čerstvý vzduch. Každý komín musí spĺňať určité parametre a musí mať vymetací a vyberací otvor.

Komín patrí ku každej streche a dopĺňa celkový vzhľad domu z architektonického hľadiska. Oveľa dôležitejšie však je technické riešenie komínu - komínového systému, ktorý musí spĺňať i požiadavky či už hľadiska spotreby paliva, ochrany životného prostredia alebo požiarnej ochrany.

Kominárstvo - kominárske služby poskytujem pre zákazníkov z miest Trnava, Piešťany a Hlohovec. Vystavujem i potvrdenia ku kolaudáciám novostavieb, poskytujem komplexné služby v oblasti kominárstva.

Poskytujem kominárske služby:

  • kontrola a čistenie komínov
  • revízie komínov
  • potvrdenie ku kolaudácii novostavieb
  • vložkovanie komínov
  • montáž komínov
  kominár Piešťany Trnava Hlohovec - komíny

Kominárske služby v Trnave, Piešťanoch a Hlohovci

Adresa:
Potočná 20
922 07 Veľké Kostoľany
Telefón: +421 907 778 513
E-mail: jlkominar@gmail.com
Sme vám k dispozícii v čase:
Pondelok - Piatok:
8:00 - 16:00
Sobota: dohodou
Nedeľa: voľno

Nájdete nás aj na FACEBOOK-u.

Revízny technik komínov


Polia označené* sú povinné

Vášho kominára nájdete: